Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Zespół ds. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Wyszukiwarka

Zespół ds. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Menu dla: Zespół ds. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), skutkuje obowiązkiem wdrażania jej postanowień. Za koordynowanie wykonywania Konwencji na poziomie centralnym odpowiada Minister Pracy i Polityki Społecznej, który powołał Zespół do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, działający jako organ pomocniczy Ministra, pełniący funkcję mechanizmu koordynacji, w rozumieniu artykułu 33 ust. 1 Konwencji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pełni rolę punktu kontaktowego w sprawach dotyczących wdrażania Konwencji, o którym mowa w art. 33 ust. 1.

Powołanie Zespołu nastąpiło zgodnie z Zarządzeniem Nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. MPiPS z 28 sierpnia 2013 roku poz. 27).

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele szesnastu ministerstw zobowiązanych do wdrażania postanowień Konwencji.

Zgodnie z Zarządzeniem, Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu – zwłaszcza w charakterze ekspertów – inne osoby niż członkowie Zespołu, w szczególności reprezentujące np. poszczególne ministerstwa lub organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych dotyczy wielu obszarów tematycznych, a więc jej wdrażanie na poziomie centralnym stanowi zadanie większości ministerstw.

Część działań, w zakresie i formach określonych w ustawach, realizowana jest przez jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, w ramach ich kompetencji i zadań. Dla skutecznego wdrażania postanowień Konwencji konieczne jest aktywne zaangażowanie nie tylko administracji na poziomie centralnym, ale także zaangażowanie samorządu terytorialnego oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wdrażanie Konwencji polega przede wszystkim na:

  • kształtowaniu krajowej polityki dotyczącej osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami ogólnymi Konwencji, określonymi w jej art. 3,
  • przyjmowaniu i realizacji zgodnych z postanowieniami Konwencji aktów prawnych i programów zawierających rozwiązania, które mają służyć realizacji praw uznanych w Konwencji, zwłaszcza przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia do niepełnosprawności, czyli włączania problematyki niepełnosprawności w główny nurt polityki realizowanej w różnych obszarach i na różnych szczeblach zarządzania państwem,
  • sporządzaniu sprawozdań z wykonywania Konwencji i ich obronie podczas spotkań z Komitetem do spraw praw osób niepełnosprawnych, ustanowionym na mocy art. 34 Konwencji.

Koordynowanie wykonywania Konwencji obejmuje w szczególności prowadzenie oceny, czy w procesie tworzenia prawa, polityki i programów brane są pod uwagę postanowienia Konwencji oraz postulowaniu, aby zostały usunięte jej naruszenia stwierdzone na tym etapie.

Dokonywanie takiej oceny jest możliwe dzięki dostarczanym w ramach Zespołu – w trybie roboczym:

  • informacjom o prowadzonych przez poszczególne ministerstwa działaniach, które związane są z wdrażaniem postanowień Konwencji,
  • informacjom na temat planowanych zmian rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych lub mogących mieć wpływ na ich sytuację.

Wiele zadań z zakresu polityki społecznej, które dotyczą wprost osób niepełnosprawnych, określonych jest nie tylko w aktach prawnych, ale i w różnych programach i strategiach rządowych. Ich realizacja może także służyć wykonywaniu postanowień Konwencji.

Zarządzenia dotyczące powołania Zespołu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-20 20:34:50przez:
Opublikowano:2015-05-20 00:00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 11:07przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:26185

Rejestr zmian

  • [2018-01-23 11:07:55]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki

Kontakt

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Siedziba:

ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon (22) 461 60 00

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl 

 

Adres korespondencyjny:

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa