Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Stan zdrowia

Dane na podstawie Badania Stanu Zdrowia Ludności Polski

Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia, narządów ruchu, układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie niższy udział procentowy osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym w zbiorowości osób niepełnosprawnych dotyczy jednak tysięcy osób o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, a zatem i wymagających szczególnego podejścia w edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym.

Dane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2018 roku 26,7% osób w wieku 16 lat i więcej miało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 47,8% tych osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) a 25,5% - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym odsetek osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest mniejszy, przy wyższym odsetku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (odsetki wynoszą odpowiednio: 24,1%, 48,9% i 27,0%).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2015-04-21
Data aktualizacji:2018-01-23
Data publikacji:2015-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:21656

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-23 10:43:56Małgorzata JanickaAktualizacja metrykiStan zdrowia
2018-01-10 07:59:58Aktualizacja danych i dodanie plikówStan zdrowia