Osoby niepełnosprawne podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą