Materiały z posiedzeń

Dziewiętnaste posiedzenie Zespołu - 19 kwietnia  2018 r.

  • protokół z posiedzenia
  • porządek obrad

 Osiemnaste posiedzenie Zespołu - 1 lutego 2018 r.

Podzespół ds. opracowania Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych

Protokół z posiedzenia Podzespołu ds. opracowania Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych działającego w ramach Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które odbyło się 29 stycznia 2018 r. w budynku Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 otwórz plik z protokołem pdf 84 kb

Siedemnaste posiedzenie Zespołu - 11 grudnia 2017 r.

Szesnaste posiedzenie Zespołu - 27 września 2017 r.

Piętnaste posiedzenie Zespołu - 29 czerwca 2017 r.

Czternaste posiedzenie Zespołu - 14 marca 2017 r.

Trzynaste posiedzenie Zespołu - 29 listopada 2016 r.

Dwunaste posiedzenie Zespołu - 15 listopada 2016 r.

Jedenaste posiedzenie Zespołu - 15 września 2016 r.

Dziesiąte posiedzenie Zespołu - 21 czerwca 2016 r.

Dziewiąte posiedzenie Zespołu - 20 kwietnia 2016 r.

Ósme posiedzenie Zespołu - 29 września 2015 r.

Siódme posiedzenie Zespołu - 30 czerwca 2015 r.

Szóste posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 25 lutego 2015 r.

Zaprezentowane informacje

Piąte posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 11 grudnia 2014 r.

Czwarte posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 30 września 2014 r.

Prezentacje i informacja

Trzecie posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 17 czerwca 2014 r.

Prezentacje

Drugie posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 28 stycznia 2014 r.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 9 października 2013 r