Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Nowy projekt: transport door-to-door i likwidacja barier architektonicznych

Wyszukiwarka

Nowy projekt: transport door-to-door i likwidacja barier architektonicznych


– Systematycznie, krok po kroku, staramy się realizować kolejne projekty, które mają zmienić przestrzeń publiczną tak, by osoby niepełnosprawne mogły aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym; żeby mogły docierać do placówek zdrowia czy na rehabilitację. Teraz dostęp indywidualny nie jest praktycznie możliwy. My chcemy to zmienić i dlatego szukamy nowych projektów, wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracujemy nad nowymi pomysłami po to, by poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia – powiedział podczas briefingu związanego z podpisaniem umowy pomiędzy MRPiPS i PFRON Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Temu służyć ma nowy projekt PFRON. Transport typu „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności oraz dostosowania architektoniczne w budynkach wielorodzinnych – to główne cele działań, które będzie realizował Fundusz. Z udogodnień skorzystają jednostki samorządu terytorialnego, przede wszystkim gminy o profilu miejsko-wiejskim. Realizacja projektu to wynik umowy podpisanej 7 sierpnia br.

Dzięki podpisanej w MRPiPS umowie beneficjenci projektu będą mogli skorzystać
z indywidualnego transportu dla osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia czy rehabilitacyjnych. Możliwa będzie również poprawa dostępności budynków wielorodzinnych, osiedlowych i publicznych. Ważnym elementem zmian będzie modernizacja wind (m.in. zostaną wyposażone w systemy dźwiękowe z napisami brajlowskimi, systemy dotykowe i wizualne) i budowa podjazdów. W imieniu MRPiPS umowę podpisał podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski, nadzorujący Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznej. PFRON reprezentowała prezes zarządu Marlena Maląg.

W dyspozycji naszego resortu, w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój znajduje się ponad 400 mln zł. Łączna wartość projektów realizowanych przez PFRON to 148 mln zł, co stanowi 37 % tych środków. Jednym z projektów zaproponowanych przez PFRON jest projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” o łącznej wartości ok. 54 mln zł, w tym ze środków EFS - 45 mln zł oraz środków budżetu państwa – 9 mln zł - powiedział minister Kuberski.

Projekt pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Dzisiaj osoba niepełnosprawna musi korzystać z środków transportu zbiorowego, który nie zapewnia w wystarczającym stopniu bezpośredniego dotarcia do danych placówek. W ramach nowego projektu realizowanego przez PFRON jednostki samorządu terytorialnego będą mogły skorzystać z grantów, w ramach których zlikwidowane zostaną przeszkody architektoniczne i problemy transportowe – zauważa prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Z kolei usprawnienia architektoniczne w budynkach mieszkalnych powinny być przygotowywane z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania, polegając na dostosowaniu obiektu w taki sposób, by osoby niepełnosprawne mogły samodzielnie korzystać z jego części wspólnych. Chodzi tu m.in. o montaż barierek, podjazdów, podnośników, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia. Wśród innych zmian można wymienić usprawnienia dla osób niewidomych i słabowidzących (np. oznaczenia szklanych drzwi, oznaczenia dotykowe, napisy brajlowskie).

Cały projekt, z budżetem sięgającym ponad 53,7 mln zł, jest elementem rządowego Programu Dostępność Plus, w ramach którego podjęte zostaną kolejne działania zmniejszające wykluczenie społeczne powodowane barierami. PFRON realizuje także własny program - pod nazwą „Wyrównywania różnic” - w którym podobne działania, realizowane przy współpracy z samorządami, są wzmacniane budżetem sięgającym ponad 65 mln zł.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-08-12 11:01:57przez:
Opublikowano:2019-08-07 00:00:00przez: Małgorzata Wenek
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:2008

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Kontakt

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Siedziba:

ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon (22) 461 60 00

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl 

 

Adres korespondencyjny:

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa